Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

3339 fcd5 500
i zbliżenie na ten niesamowity szczegół tego obrazu.

February 27 2017

W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viacompletelydifferent completelydifferent
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viajasnaa jasnaa
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viajasnaa jasnaa
9723 59e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajasnaa jasnaa
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viajasnaa jasnaa
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viajasnaa jasnaa
"Wszyscy jesteśmy na skraju rozpaczy.
Jedyne,co możemy zrobić,to spojrzeć sobie w oczy i trochę pożartować." 
— Wielkie Piekło
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viajasnaa jasnaa
9516 0afb
Reposted fromcorkeyL corkeyL viaczarnylistopad czarnylistopad
2245 b0eb
"Mary and Max"
Reposted fromwithout without viaczarnylistopad czarnylistopad
3923 5a00
Reposted fromhermina hermina viaczarnylistopad czarnylistopad
6141 6899 500
"Ości" 20

February 22 2017

O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viajasnaa jasnaa
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viajasnaa jasnaa
8938 04f7
Reposted fromkushii kushii viajasnaa jasnaa
1940 cbc3
back from the dead
0914 8fa7

lord-kitschener:

halcyon-ia:

break the rules

no gods no kings no masters

Reposted fromPoultron Poultron viajasnaa jasnaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl